Každá lidská bytost směřuje k soudržnosti. Všechny části lidské bytosti musí spolupracovat, pokud má pracovat na vysoké úrovni.

Můžeme se naučit nejefektivnějšímu chování, ale pokud nejednáme v souladu se svými nejhlubšími potřebami a přáními nebo pokud svým jednáním narušujeme jiné, pro nás podstatné věci, dochází k vnitřnímu konfliktu a my ztrácíme pocit soudružnosti a celistvosti, který je nezbytný k úspěchu. Nebudeme plně šťastni a spokojeni, dostává-li se nám něčeho jiného, než po čem toužíme. Pro opravdovou změnu, růst a úspěch si potřebujeme být stále vědomi pravidel, která vytyčujeme pro sebe i pro ostatní, a měřítek úspěchu a neúspěchu. Není-li tomu tak, může se stát, že máme všechno, ale připadáme si, jako když nemáme nic. Proto je velmi důležité znát své hodnoty a podle nich také jednat.


Co jsou to hodnoty? Zkráceně jsou to naše představy o tom, co je pro nás v životě nejdůležitější. Všichni potřebujeme hodnoty, abychom byli schopni jít v životě kupředu. Jinak ztrácíme pocit uplatnění a celistvosti. Tento stav vychází z toho, že svým chováním naplňujeme naše hodnoty. Není jiný opravdový úspěch než ten, který je ve shodě s našimi hodnotami.


The decisions you make are a choice of values that reflect your life in every way. Alice Waters


Hodnoty ovládají celý náš život. Ovládají to, kým jsme, čeho se vzdáme, v čem jezdíme, co si oblékáme, s kým se přátelíme, koho si vezmeme, jak vychováme svoje děti atd.. Na jejich tvorbu má význam okolní prostředí už od raného věku, to znamená naši rodiče - otec i matka. Říkali nám, co se má, co se nemá, co se smí, co ne, samozřejmě podle jejich vlastních hodnot. Pokud jsme se chovali dle jejich hodnot, byli jsme nějakým způsobem odměněni. Pokud ne, možná jsme byli nějakým způsobem potrestáni. Většina hodnot nám byla vtisknuta do hlavy tímto způsobem odměn a trestů.


Během života vstupujeme do nových skupin vrstevníků, akceptujeme nové hodnoty a poskytujeme ty své. Například spousta umělců se spojuje a vyjadřuje okolí, že stojí o pozitivní změnu ve světě, a že to může spousta z nás také ovlivnit. Teď mě napadají The Black Eyed Peas se svým předělaným singlem "WHERESTHELOVE", který sdílí jednu hlavní společnou hodnotu.


Naše hodnoty se formují třeba i v zaměstnání. Pokud chceme budovat kariéru v nějaké firmě, je třeba přijmout její hodnoty. I zde funguje systém odměn a trestů, jak jsem již zmiňoval.

Naše hodnoty se mění. Může se změnit například náš názor na to, co považujeme za dobré filmy, dobrou dovolenou, dobré auto, dobré knihy, ale i třeba dobré lidi. Vše začneme následně přizpůsobovat svým hodnotám. Namísto chození na zábavy a na pivo s kamarády budeme vyhledávat klidné kavárny, kde s přítelem budeme vymýšlet rozjezd nového byznysu.


Převážná část problémů, které vznikají, jsou střetem protichůdných hodnot. Ať už se jedná o mezilidské problémy nebo války, jde zde o hodnoty. Každá strana si chce prosadit ty své. Lidé jsou ochotni lhát, aby ochránili přítele nebo rodinu... proč? Protože přítel nebo rodina jsou na vyšší příčce hodnot než pravdomluvnost.

Můžeme mít hromadu peněz nebo i dvě, ale pokud je náš život v rozporu s našimi hodnotami, nemůžeme nikdy být skutečně šťastní. Jsou mezi námi lidé, kteří žijí v přepychu a mají moc, na druhou stranu ale mají chudé životy. A jsou mezi námi i ti, kteří jsou chudí, ale jejich životy jsou v souladu s jejich hodnotami a cítí se spokojeni a naplněni.


Jaká je naše nejvyšší hodnota? Láska? Práce? Rodina? Pokud je to láska, je to kvůli pocitu radosti? Nebo pocitu bezpečí? Toto je velice důležité vědět jak o sobě, tak i o svém protějšku, abychom tyto hodnoty mohli naplnit. Od svého partnera očekáváme daný druh chování a oba posuzujeme chování skrz své hodnoty. Je dobré si udělat takovou malou inventuru hodnot. Jak ve vztahu, tak v rodině i v práci. Vyjasnění hodnot je velmi důležité pro osobní život, ale i pro oblast pracovních vztahů. Všichni hledáme v práci určitou nejdůležitější hodnotu, která nás přiměje danou práci přijmout. V případě, že není naplněna, danou práci odmítáme. Mohou to být peníze, svoboda, jistota nebo třeba inspirace. Pro jednoho člověka je zábava požívání alkoholu, pro jiného třeba sport - jediným společný znakem této hodnoty je slovo ZÁBAVA.


Pro život není důležité vyznávat stejné hodnoty, jako vyznávají jiní lidé. Podstatná je způsobilost respektovat hodnoty jiných lidí, podporovat je a vycházet s nimi. Tak jako se mění lidé, mění se i hodnoty. Je to naprosto v pořádku. Důležité je uvědomění, proto si pravidelně dělejme "inventuru", ať zbytečně nejdeme za cílem, který už dávno není v souladu s našimi hodnotami.

Základem všeho je vědět, co chceme. V tomto případě musíme znát své hodnoty, jak jdou za sebou, a na základě toho jednat. Pokud se nám nelíbí naše chování a máme dostatečnou vůli, můžeme ho změnit.  • Děkuji za přečtení! :) Pokud se Vám článek líbil, tak ho sdílejte se svými přáteli.
  • Nebo mi napište svůj názor na mail / instagram @filiphrstka