„Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.“-

-Buddha

NLP

"Manuál k našemu mozku". NLP je metoda, která učí, jak ovládat naše stavy mysli a nálady jak u nás samotných, tak u druhých lidí.

Dosahování žádoucích výsledků a využití našeho plného potenciálu se občas může zdát jako nemožné. Nicméně tento nástroj vám umožní uvědomit si, že jediné, co vás drží v životě zpátky, jste vy sami. Tento nástroj se jmenuje NLP (neuro-lingvistické programování).

NLP se v podstatě zabývá tím, jak lidé komunikují sami se sebou tak, aby dosahovali požadovaných stavů nebo výsledků.

V minulosti bylo NLP přístupné především terapeutům, proto jste o něm možná vůbec neslyšeli.

Co to vlastně to NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ znamená?


Neuro“ neboli nervový odkazuje na způsob, jakým shromažďujeme informace z okolního světa s využitím našich pěti smyslů.

Lingvistické“ je studium jazyka. Jedná se o způsob, kterým tyto informace komunikujeme, ať už se sebou samými nebo s druhými, a převádíme do struktury jazyka.

Programování“ je náš způsob, kterým veškeré vzorce myšlení, jazyka a chování dáváme dohromady s cílem dobrat se určitých výsledků. To souvisí s tím, jak interpretujeme náš svět a jak kontrolujeme naše každodenní činnosti, rozhodování a chování.

Možná jste zatím nikdy neměli možnost nebo vás vaše každodenní povinnosti drží zpátky od dosahování vytyčených cílů. Přerušit rutiny a zvyky může být velice obtížné, ale ne nemožné!

NLP využívá sílu jazyka k prolomení mentální bariéry, kterou jsme si sami nevědomky vytvořili během života. Z tohoto důvodu je NLP považováno za jeden z nejužitečnějších a dostupných nástrojů, které pocházejí z moderní psychologie. NLP se také používá na pomoc při:

  • zvládání stresu,
  • zlepšení empatie,
  • zlepšení komunikačních dovedností a
  • vyřešení destruktivních vzorců ve vztazích.

NLP se používá k tomu, aby nás naučilo, jak změnit způsob, jakým vnímáme svět kolem nás. Může vést k úpravě a přizpůsobení našeho chování tak, abychom mohli žít život, o kterém sníme.

Původ NLP

Tato metoda byla vyvinuta v roce 1972 Johnem Grinderem a Richardem Bandlerem.

John Grinder je jedním z nejpřednějších jazykovědců, kdežto Richard Bandler je terapeut, který se věnuje celostní psychologii, matematik a počítačový odborník. Spolu se rozhodli, že začnou modelovat lidi, kteří ve svých oborech dosáhli jedinečných výsledků. Zaměřili se na tři významné terapeuty - Virginii Satirovou, která je "matkou rodinných terapií", hypnoterapeuta dr. Miltona Ericksona a zakladatele gestalt terapie Fritze Perlse.

Jazyk a NLP

Konečná teorie NLP koučování je, že člověk posouvá hranice svých map pomocí "přeprogramování svých vnitřních limitujících vzorců". Náš jazyk nám dává schopnost formulovat, vyjádřit a sdělit své myšlenky. Je to konstrukce pro náš svět, smysl a sdružení slov nejen k popisu samému, ale k utváření světa kolem nás.

Změnou používáného jazyka člověk může rozšířit rozsah svých map a podniknout první kroky k zahájení změny, kterou chce provést. Co pro Vás například znamená slovo "neúspěch"?

Pro některé toto slovo může znamenat stres, frustraci a nepříjemné myšlenky spojené s pocitem nevolnosti. Takovýto výsledek má samozřejmě vliv na to, jak bude člověk reagovat na selhání nebo na riziko neúspěchu v budoucnu. Nicméně jiní si mohou spojit stejné slovo s novými začátky, dalšími životními zkušenostmi nebo vzrušením.

Změnou významu různých slov můžete v podstatě změnit způsob, jakým vnímáte svět.

Coaching a NLP

Lidé komunikují své pocity různými způsoby. Většina těchto pocitů je skutečně sdělena nevědomky, ať už prostřednictvím tónu hlasu, hlasitosti, tempa, mimiky, řeči těla či slov.

Tři nejběžnější typy omezující přesvědčení jsou:

  • bezcennost
  • beznadějnost
  • bezmocnost

Je snadné, aby lidé sami směřovali k selhání, jsou-li jejich neustálé myšlenky negativní. Poznámky, například: „Nejsem dost dobrý“ nebo „ostatní lidé jsou lepší než já“, mohou omezit vznik nových zkušeností, a tím i šanci na úspěch. Poté by následovaly otázky tohoto typu:

  • Proč si myslíte, že si nezasloužíte být šťastný nebo úspěšný?
  • Proč nemůžete uspět?
  • Co vám brání k dosažení vašich cílů?

Odpovědi na tyto otázky vám pomůžou odhalit pocity, které jsou příčinou omezujících přesvědčení.

Jak může NLP pomoci?

Neurolingvistické programování je často považováno za „manuál k našemu mozku“. Z tohoto důvodu se NLP používá ke zlepšení ve všech oblastech života člověka. Je známo, že je zvláště účinné pro zlepšení následujících odvětví:

Úzkost a stres

NLP může být účinnou metodou pro překonání pocitů stresu a úzkosti, protože se identifikují myšlenkové vzorce, které mohou být příčinou tlaku. Jakmile jsou tyto nevědomé vzorce myšlení rozpoznány, mohou být odstraněny.

Zdraví a klid

Jednou z nejdůležitějších myšlenek NLP je ta, že mysl a tělo jsou úzce spojeny. Zlepšováním způsobu, jakým přistupujeme a přemýšlíme o světě, může zlepšit zdraví a klid našeho těla.

Obavy a fóbie

NLP je dobře známé svou účinností při pomoci lidem s vyrovnáním se s obavami a fobiemi. Stejně jako s úzkostí a stresem, NLP může odhalit myšlenkový proces často ‚iracionálního‘ strachu. NLP může pomoci změnit způsob, jakým člověk smýšlí a cítí, a co bylo příčinou jeho obav.

Vztahy

Vztahy jsou založeny na komunikaci, a problémy často vznikají tak, že lidé nekomunikují nebo nevyjadřují své pocity. NLP může pomoci lidem, aby si byli více vědomi toho, jak komunikují. Pochopení může pomoci lidem přijmout, že ostatní mohou mít odlišné názory. Názor neznamená, že daná věc je špatně nebo správně. Právě díky NLP se rozvíjí schopnost empatie, čímž by si měl člověk jednodušeji vybudovat silné a dlouhodobé vztahy.

Sebevědomí

Je běžné, že lidé vyhledávají NLP coache pro úlevu od vlastních obav a omezení. Použité techniky mohou pomoci člověku prolomit staré zvyky či přesvědčení a získat nové příležitosti. NLP je účinný nástroj při zvyšování sebevědomí tím, že učí, jak se rozhodovat na základě svých snů, a ne obav.

Business

Je také vynikajícím nástrojem pro pochopení lidí a jejich způsobu komunikace. Pomůže Vám zlepšit způsob, jakým komunikujete, a tím zlepšit Vaší schopnost vcítit se a jednat s kolegy, zaměstnanci či manažery.