Coaching
Co je to coaching?

Termín koučování obvykle odkazuje na metody, které pomáhají lidem se zlepšit, rozvíjet, naučit nové dovednosti, najít osobní úspěch, dosáhnout cílů a zvládat jak životní změny, tak osobní problémy. Koučování se obvykle zabývá postoji, chováním a znalostmi, stejně jako dovednostmi a může se zaměřit na fyzický a duchovní vývoj. Díky NLP samozřejmě za co nejkratší čas.

Jak to probíhá?

Na začátku naší spolupráce si společně určíme cíle, kterých chcete dosáhnout. Potřebujete znát požadovaný výstup pro maximální efektivitu. Dále si definujeme, co Vám brání k dosažení požadovaného výsledku.

Nepotřebuji znát nutně obsah toho, co se Vám stalo. Pro mě je podstatné to, kam se chcete dostat. Vy znáte obsah, já znám proces. NLP coaching má výhodu toho, že změny jsou znatelné ihned. Nemusíme mít proto několik společných sezení a tím plýtvat Vaším časem a penězi.

Reference
Kde může NLP pomoci?

Neuro lingvistické programování je často považováno za „manuál k našemu mozku“. Z tohoto důvodu se NLP používá ke zlepšení ve všech oblastech života člověka. Je známo, že je zvláště účinné pro zlepšení nejen následujících odvětví.

Úzkost a stres

NLP může být účinnou metodou pro překonání pocitů stresu a úzkosti, protože se identifikují myšlenkové vzorce, které mohou být příčinou tlaku. Jakmile jsou tyto nevědomé vzorce myšlení rozpoznány, mohou být odstraněny.

Zdraví a klid

Jednou z nejdůležitějších myšlenek NLP je ta, že mysl a tělo jsou úzce spojeny. Zlepšováním způsobu, jakým přistupujeme a přemýšlíme o světě, může zlepšit zdraví a klid našeho těla.

Obavy a fóbie

NLP je dobře známé svou účinností při pomoci lidem s vyrovnáním se s obavami a fobiemi. Stejně jako s úzkostí a stresem, NLP může odhalit myšlenkový proces často iracionálního strachu. NLP může pomoci změnit způsob, jakým člověk smýšlí a cítí, a co bylo příčinou jeho obav.

Vztahy

Vztahy jsou založeny na komunikaci, a problémy často vznikají tak, že lidé nekomunikují nebo nevyjadřují své pocity. NLP může pomoci lidem, aby si byli více vědomi toho, jak komunikují. Pochopení může pomoci lidem přijmout, že ostatní mohou mít odlišné názory. Názor neznamená, že daná věc je špatně nebo správně. Právě díky NLP se rozvíjí schopnost empatie, čímž by si měl člověk jednodušeji vybudovat silné a dlouhodobé vztahy.

Sebevědomí

Je běžné, že lidé vyhledávají NLP coache pro úlevu od vlastních obav a omezení. Použité techniky mohou pomoci člověku prolomit staré zvyky či přesvědčení a získat nové příležitosti. NLP je účinný nástroj při zvyšování sebevědomí tím, že učí, jak se rozhodovat na základě svých snů, a ne obav.

Business

Je také vynikajícím nástrojem pro pochopení lidí a jejich způsobu komunikace. Pomůže Vám zlepšit způsob, jakým komunikujete, a tím zlepšit Vaší schopnost vcítit se a jednat s kolegy, zaměstnanci či manažery.

NLP coaching lze využít na všechny oblasti života. Ať už se jedná o vztahy, zdraví/hubnutí, obavy/fobie, problémy v komunikaci a jiné.